zakładna forma słowabetonowanje

SgDuPl
Nombetonowanjebetonowanibetonowanja
Genbetonowanjabetonowanjowbetonowanjow
Datbetonowanjubetonowanjomajbetonowanjam
Accbetonowanjebetonowanibetonowanja
Instr (z/ze)betonowanjombetonowanjomajbetonowanjemi
Loc (wo)betonowanjubetonowanjomajbetonowanjach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej