zakładna forma słowabasnjer

SgDuPl
Nombasnjerbasnjerjejbasnjerjo
Genbasnjerjabasnjerjowbasnjerjow
basnjeri
Datbasnjerjejbasnjerjomajbasnjerjam
Accbasnjerjabasnjerjowbasnjerjow
basnjeri
Instr (z/ze)basnjerjombasnjerjomajbasnjerjemi
Loc (wo)basnjerjubasnjerjomajbasnjerjach
Vocbasnjerjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej