zakładna forma słowaArchangelšćan

SgDuPl
NomArchangelšćanArchangelšćanajArchangelšćenjo
GenArchangelšćanaArchangelšćanowArchangelšćanow
DatArchangelšćanejArchangelšćanomajArchangelšćanam
AccArchangelšćanaArchangelšćanowArchangelšćanow
Instr (z/ze)ArchangelšćanomArchangelšćanomajArchangelšćanami
Loc (wo)ArchangelšćanuArchangelšćanomajArchangelšćanach
VocArchangelšćano
Archangelšćanje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej