Ł 

Suche Key: v1.antonymny1

Hornjoserbsce  flex   •  antonymn|y antonym