Ł 

Suche Key: v1.antonym1

Hornjoserbsce  flex   •  antonym ~a m rěč. Antonym