zakładna forma słowaantologija

SgDuPl
Nomantologijaantologijiantologije
Genantologijeantologijowantologijow
Datantologijiantologijomajantologijam
Accantologijuantologijiantologije
Instr (z/ze)antologijuantologijomajantologijemi
Loc (wo)antologijiantologijomajantologijach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej