zakładna forma słowaaleatorika

SgDuPl
Nomaleatorikaaleatoricealeatoriki
Genaleatorikialeatorikowaleatorikow
Dataleatoricealeatorikomajaleatorikam
Accaleatorikualeatoricealeatoriki
Instr (z/ze)aleatorikualeatorikomajaleatorikami
Loc (wo)aleatoricealeatorikomajaleatorikach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej