zakładna forma słowaaktualny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomaktualnyaktualnaaktualne
Genaktualneho
aktualnoh1
aktualnejeaktualneho
aktualnoh1
Dataktualnemu
aktualnom1
aktualnejaktualnemu
aktualnom1
Accaktualneho
aktualnoh1
aktualnyaktualnuaktualne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualnymaktualnejaktualnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomaktualnajaktualnej
Genaktualneju
Dataktualnymaj
Accaktualnejuaktualnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomaktualniaktualne
Genaktualnych
Dataktualnym
Accaktualnychaktualne
Instr (z/ze)aktualnymi
Loc (wo)aktualnych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomaktualnišiaktualnišaaktualniše
Genaktualnišeho
aktualnišoh1
aktualnišejeaktualnišeho
aktualnišoh1
Dataktualnišemu
aktualnišom1
aktualnišejaktualnišemu
aktualnišom1
Accaktualnišeho
aktualnišoh1
aktualnišiaktualnišuaktualniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualnišimaktualnišejaktualnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomaktualnišej
Genaktualnišeju
Dataktualnišimaj
Accaktualnišejuaktualnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomaktualnišiaktualniše
Genaktualnišich
Dataktualnišim
Accaktualnišichaktualniše
Instr (z/ze)aktualnišimi
Loc (wo)aktualnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajaktualnišinajaktualnišanajaktualniše
Gennajaktualnišeho
najaktualnišoh1
najaktualnišejenajaktualnišeho
najaktualnišoh1
Datnajaktualnišemu
najaktualnišom1
najaktualnišejnajaktualnišemu
najaktualnišom1
Accnajaktualnišeho
najaktualnišoh1
najaktualnišinajaktualnišunajaktualniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najaktualnišimnajaktualnišejnajaktualnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajaktualnišej
Gennajaktualnišeju
Datnajaktualnišimaj
Accnajaktualnišejunajaktualnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najaktualnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajaktualnišinajaktualniše
Gennajaktualnišich
Datnajaktualnišim
Accnajaktualnišichnajaktualniše
Instr (z/ze)najaktualnišimi
Loc (wo)najaktualnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnanajaktualnišinanajaktualnišananajaktualniše
Gennanajaktualnišeho
nanajaktualnišoh1
nanajaktualnišejenanajaktualnišeho
nanajaktualnišoh1
Datnanajaktualnišemu
nanajaktualnišom1
nanajaktualnišejnanajaktualnišemu
nanajaktualnišom1
Accnanajaktualnišeho
nanajaktualnišoh1
nanajaktualnišinanajaktualnišunanajaktualniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajaktualnišimnanajaktualnišejnanajaktualnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnanajaktualnišej
Gennanajaktualnišeju
Datnanajaktualnišimaj
Accnanajaktualnišejunanajaktualnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
nanajaktualnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnanajaktualnišinanajaktualniše
Gennanajaktualnišich
Datnanajaktualnišim
Accnanajaktualnišichnanajaktualniše
Instr (z/ze)nanajaktualnišimi
Loc (wo)nanajaktualnišich


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNompřeaktualnypřeaktualnapřeaktualne
Genpřeaktualneho
přeaktualnoh1
přeaktualnejepřeaktualneho
přeaktualnoh1
Datpřeaktualnemu
přeaktualnom1
přeaktualnejpřeaktualnemu
přeaktualnom1
Accpřeaktualneho
přeaktualnoh1
přeaktualnypřeaktualnupřeaktualne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeaktualnympřeaktualnejpřeaktualnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNompřeaktualnajpřeaktualnej
Genpřeaktualneju
Datpřeaktualnymaj
Accpřeaktualnejupřeaktualnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
přeaktualnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNompřeaktualnipřeaktualne
Genpřeaktualnych
Datpřeaktualnym
Accpřeaktualnychpřeaktualne
Instr (z/ze)přeaktualnymi
Loc (wo)přeaktualnych


pozitiwaktualnje
komparatiwaktualnišo
superlatiwnajaktualnišo
absolutiwnanajaktualnišo
ekscesiwpřeaktualnje
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje