zakładna forma słowaaktualizować
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 afiksy infinitiwaktualizować
transgresiw (prez)aktualizujo
aktualizujcy


prezpret (ip)
Singular1. wos.aktualizujuaktualizowach
2. wos.aktualizuješaktualizowaše
3. wos.aktualizujeaktualizowaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. aktualizujemojaktualizowachmoj
2.-3. wos.m
Rat
aktualizujetajaktualizowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
aktualizujetejaktualizowaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.aktualizujemyaktualizowachmy
2. wos.aktualizujećeaktualizowašće
3. wos.aktualizujaaktualizowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgaktualizowałaktualizowałaaktualizowało
Plaktualizowaliaktualizowali
aktualizowałe
Duaktualizowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.aktualizujmojaktualizujmy
2. wos.aktualizujaktualizujtajaktualizujtejaktualizujće
3. wos.


SgDuPl
Nomaktualizowanjeaktualizowaniaktualizowanja
Genaktualizowanjaaktualizowanjowaktualizowanjow
Dataktualizowanjuaktualizowanjomajaktualizowanjam
Accaktualizowanjeaktualizowaniaktualizowanja
Instr (z/ze)aktualizowanjomaktualizowanjomajaktualizowanjemi
Loc (wo)aktualizowanjuaktualizowanjomajaktualizowanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomaktualizowacyaktualizowacaaktualizowace
Genaktualizowaceho
aktualizowacoh2
aktualizowacejeaktualizowaceho
aktualizowacoh2
Dataktualizowacemu
aktualizowacom2
aktualizowacejaktualizowacemu
aktualizowacom2
Accaktualizowaceho
aktualizowacoh2
aktualizowacyaktualizowacuaktualizowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualizowacymaktualizowacejaktualizowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomaktualizowacajaktualizowacej
Genaktualizowaceju
Dataktualizowacymaj
Accaktualizowacejuaktualizowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualizowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomaktualizowacyaktualizowace
Genaktualizowacych
Dataktualizowacym
Accaktualizowacychaktualizowace
Instr (z/ze)aktualizowacymi
Loc (wo)aktualizowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomaktualizowanyaktualizowanaaktualizowane
Genaktualizowaneho
aktualizowanoh2
aktualizowanejeaktualizowaneho
aktualizowanoh2
Dataktualizowanemu
aktualizowanom2
aktualizowanejaktualizowanemu
aktualizowanom2
Accaktualizowaneho
aktualizowanoh2
aktualizowanyaktualizowanuaktualizowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualizowanymaktualizowanejaktualizowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomaktualizowanajaktualizowanej
Genaktualizowaneju
Dataktualizowanymaj
Accaktualizowanejuaktualizowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
aktualizowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomaktualizowaniaktualizowane
Genaktualizowanych
Dataktualizowanym
Accaktualizowanychaktualizowane
Instr (z/ze)aktualizowanymi
Loc (wo)aktualizowanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje