zdónk słowa abscesow
fleksiska rjadownja Aeh1
atributy a flagi §Relationsadjektiv


AD/Composition
gram. codesłowna forma
Komponenteabscesowo-
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna forma
M/Nom/Sgabscesowy
F/Nom/Sgabscesowa
N/Nom/Sgabscesowe
MN/Gen/Sgabscesoweho
MN/Gen/Sgabscesowoh
F/Gen/Sgabscesoweje
MN/Dat/Sgabscesowemu
MN/Dat/Sgabscesowom
F/Dat/Sgabscesowej
Mra/Acc/Sgabscesoweho
Mra/Acc/Sgabscesowoh
Mi/Acc/Sgabscesowy
F/Acc/Sgabscesowu
N/Acc/Sgabscesowe
MN/Ins-Loc/Sgabscesowym
F/Ins-Loc/Sgabscesowej
Mr/Nom/Duabscesowaj
MaiFN/Nom/Duabscesowej
Gen/Duabscesoweju
Dat/Duabscesowymaj
Mr/Acc/Duabscesoweju
MaiFN/Acc/Duabscesowej
Ins-Loc/Duabscesowymaj
Mr/Nom/Plabscesowi
MaiFN/Nom/Plabscesowe
Gen/Plabscesowych
Dat/Plabscesowym
Mr/Acc/Plabscesowych
MaiFN/Acc/Plabscesowe
Ins/Plabscesowymi
Loc/Plabscesowych