Ł 
Deutsch

Wachkoma SNL Subst Medizin

flex 2 koma f z wotućenymaj wočomaj

koma m indekl

flex apaliski flex syndrom m