zakładna forma słowaMadlenka

SgDuPl
NomMadlenkaMadlenceMadlenki
GenMadlenkiMadlenkowMadlenkow
DatMadlenceMadlenkomajMadlenkam
AccMadlenkuMadlenceMadlenki
Instr (z/ze)MadlenkuMadlenkomajMadlenkami
Loc (wo)MadlenceMadlenkomajMadlenkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej