zakładna forma słowaJohana

SgDuPl
NomJohanaJohanjeJohany
GenJohanyJohanowJohanow
DatJohanjeJohanomajJohanam
AccJohanuJohanjeJohany
Instr (z/ze)JohanuJohanomajJohanami
Loc (wo)JohanjeJohanomajJohanach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej