zakładna forma słowaHanzo

SgDuPl
NomHanzoHanzajHanzojo
GenHanzaHanzowHanzow
DatHanzejHanzomajHanzam
AccHanzaHanzowHanzow
Instr (z/ze)HanzomHanzomajHanzami
Loc (wo)HanzuHanzomajHanzach
VocHanzo11
1 wokatiw runa so nominatiwej