zakładna forma słowaHanaróža

SgDuPl
NomHanaróžaHanaróžiHanaróže
GenHanaróžeHanaróžowHanaróžow
DatHanaróžiHanaróžomajHanaróžam
AccHanaróžuHanaróžiHanaróže
Instr (z/ze)HanaróžuHanaróžomajHanaróžemi
Loc (wo)HanaróžiHanaróžomajHanaróžach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej