zakładna forma słowaHanalora

SgDuPl
NomHanaloraHanalorjeHanalory
GenHanaloryHanalorowHanalorow
DatHanalorjeHanaloromajHanaloram
AccHanaloruHanalorjeHanalory
Instr (z/ze)HanaloruHanaloromajHanalorami
Loc (wo)HanalorjeHanaloromajHanalorach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej