zakładna forma słowaAstrid

SgDuPl
NomAstridAstridźeAstridy
GenAstridyAstridowAstridow
DatAstridźeAstridomajAstridam
AccAstridAstridźeAstridy
Instr (z/ze)AstriduAstridomajAstridami
Loc (wo)AstridźeAstridomajAstridach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej