zakładna forma słowaArnold

SgDuPl
NomArnoldArnoldajArnoldojo
GenArnoldaArnoldowArnoldow
DatArnoldejArnoldomajArnoldam
AccArnoldaArnoldowArnoldow
Instr (z/ze)ArnoldomArnoldomajArnoldami
Loc (wo)ArnoldźeArnoldomajArnoldach
VocArnoldo
Arnoldźe
11
1 wokatiw runa so nominatiwej