zakładna forma słowaArnašt

SgDuPl
NomArnaštArnaštajArnaštojo
GenArnaštaArnaštowArnaštow
DatArnaštejArnaštomajArnaštam
AccArnaštaArnaštowArnaštow
Instr (z/ze)ArnaštomArnaštomajArnaštami
Loc (wo)ArnašćeArnaštomajArnaštach
VocArnašto
Arnašće
11
1 wokatiw runa so nominatiwej