zdónk słowa Apolonij
fleksiska rjadownja Smw
atributy a flagi NomSg_∅,Rationale


SUBST/DEKL
gram. codesłowna forma
Nom/SgApolonij
Gen/SgApolonija
Dat/SgApolonijej
Acc/SgApolonija
Ins/SgApolonijom
Loc/SgApoloniju
Voc/SgApolonijo
Nom/DuApolonijej
Gen/DuApolonijow
Dat/DuApolonijomaj
Acc/DuApolonijow
Ins/DuApolonijomaj
Loc/DuApolonijomaj
Voc/DuApolonijej
Nom/PlApolonijojo
Gen/PlApolonijow
Dat/PlApolonijam
Acc/PlApolonijow
Ins/PlApolonijemi
Loc/PlApolonijach
Voc/PlApolonijojo