zakładna forma słowaApolonij

SgDuPl
NomApolonijApolonijejApolonijojo
GenApolonijaApolonijowApolonijow
DatApolonijejApolonijomajApolonijam
AccApolonijaApolonijowApolonijow
Instr (z/ze)ApolonijomApolonijomajApolonijemi
Loc (wo)ApolonijuApolonijomajApolonijach
VocApolonijo11
1 wokatiw runa so nominatiwej