zakładna forma słowaAngelika

SgDuPl
NomAngelikaAngeliceAngeliki
GenAngelikiAngelikowAngelikow
DatAngeliceAngelikomajAngelikam
AccAngelikuAngeliceAngeliki
Instr (z/ze)AngelikuAngelikomajAngelikami
Loc (wo)AngeliceAngelikomajAngelikach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej