zakładna forma słowaAnamarja

SgDuPl
NomAnamarjaAnamariAnamarje
GenAnamarjeAnamarjowAnamarjow
DatAnamariAnamarjomajAnamarjam
AccAnamarjuAnamariAnamarje
Instr (z/ze)AnamarjuAnamarjomajAnamarjemi
Loc (wo)AnamariAnamarjomajAnamarjach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej