zakładna forma słowaAmbros

SgDuPl
NomAmbrosAmbrosajAmbrosojo
GenAmbrosaAmbrosowAmbrosow
DatAmbrosejAmbrosomajAmbrosam
AccAmbrosaAmbrosowAmbrosow
Instr (z/ze)AmbrosomAmbrosomajAmbrosami
Loc (wo)AmbrosuAmbrosomajAmbrosach
VocAmbroso11
1 wokatiw runa so nominatiwej