zakładna forma słowaAlwin

SgDuPl
NomAlwinAlwinajAlwinojo
GenAlwinaAlwinowAlwinow
DatAlwinejAlwinomajAlwinam
AccAlwinaAlwinowAlwinow
Instr (z/ze)AlwinomAlwinomajAlwinami
Loc (wo)AlwinjeAlwinomajAlwinach
VocAlwino
Alwinje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej