zakładna forma słowaAlma, alma

SgDuPl
NomAlmaAlmjeAlmy
GenAlmyAlmowAlmow
DatAlmjeAlmomajAlmam
AccAlmuAlmjeAlmy
Instr (z/ze)AlmuAlmomajAlmami
Loc (wo)AlmjeAlmomajAlmach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej