zakładna forma słowaAlena

SgDuPl
NomAlenaAlenjeAleny
GenAlenyAlenowAlenow
DatAlenjeAlenomajAlenam
AccAlenuAlenjeAleny
Instr (z/ze)AlenuAlenomajAlenami
Loc (wo)AlenjeAlenomajAlenach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej