zakładna forma słowaAlberich

SgDuPl
NomAlberichAlberichajAlberichojo
GenAlberichaAlberichowAlberichow
DatAlberichejAlberichomajAlbericham
AccAlberichaAlberichowAlberichow
Instr (z/ze)AlberichomAlberichomajAlberichami
Loc (wo)AlberichuAlberichomajAlberichach
VocAlbericho11
1 wokatiw runa so nominatiwej