zakładna forma słowaAdelheid

SgDuPl
NomAdelheidAdelheidźeAdelheidy
GenAdelheidyAdelheidowAdelheidow
DatAdelheidźeAdelheidomajAdelheidam
AccAdelheidAdelheidźeAdelheidy
Instr (z/ze)AdelheiduAdelheidomajAdelheidami
Loc (wo)AdelheidźeAdelheidomajAdelheidach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej