zakładna forma słowaAchim

SgDuPl
NomAchimAchimajAchimojo
GenAchimaAchimowAchimow
DatAchimejAchimomajAchimam
AccAchimaAchimowAchimow
Instr (z/ze)AchimomAchimomajAchimami
Loc (wo)AchimjeAchimomajAchimach
VocAchimo
Achimje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej