Suche Key: d2.~_kizjenekomupodlezal1

  ..., kiž je někomu podležał

Unterlegene SNL Subst

der

flex słabši m r

flex njerunohódny m r [z někim]

..., kiž je někomu podležał

die

flex słabša f GSg słabšeje

flex njerunohódna f GSg njerunohódneje [z někim]

..., kiž je někomu podležała