zakładna forma słowazazběh

SgDuPl
Nomzazběhzazběhajzazběhi
Genzazběhazazběhowzazběhow
Datzazběhejzazběhomajzazběham
Acczazběhzazběhajzazběhi
Instr (z/ze)zazběhomzazběhomajzazběhami
Loc (wo)zazběhuzazběhomajzazběhach
Voczazběho11
1 wokatiw runa so nominatiwej