Ł 

Suche Key: d2.zapocinac1

   flex   •  započin|ać ip

andiskutieren SNL Verb

diskusiju flex zahajić p [wo něčim]

diskusiju flex zahajeć ip [wo něčim]

flex započeć p diskutować [něšto/wo něčim]

flex započinać ip diskutować [něšto/wo něčim]

flex podiskutować p [něšto/wo něčim]