Suche Key: d2.zahajec1

 flex   •  zahaj|eć ip

andiskutieren SNL Verb

diskusiju flex zahajić p [wo něčim]

diskusiju flex zahajeć ip [wo něčim]

flex započeć p diskutować [něšto/wo něčim]

flex započinać ip diskutować [něšto/wo něčim]

flex podiskutować p [něšto/wo něčim]