zakładna forma słowawułužić
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 afiksy infinitiwwułužić
transgresiw (pf)wułužiwši


prezpret (p)
Singular1. wos.wułužuwułužich
2. wos.wułužišwułuži
3. wos.wułužiwułuži

prezpret (p)
Dual1. wos. wułužimojwułužichmoj
2.-3. wos.m
Rat
wułužitajwułužištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wułužitejwułužištej

prezpret (p)
Plural1. wos.wułužimywułužichmy
2. wos.wułužićewułužišće
3. wos.wułužawułužichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwułužiłwułužiławułužiło
Plwułužiliwułužili
wułužiłe
Duwułužiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wułužmojwułužmy
2. wos.wułužwułužtajwułužtejwułužće
3. wos.


SgDuPl
Nomwułuženjewułuženiwułuženja
Genwułuženjawułuženjowwułuženjow
Datwułuženjuwułuženjomajwułuženjam
Accwułuženjewułuženiwułuženja
Instr (z/ze)wułuženjomwułuženjomajwułuženjemi
Loc (wo)wułuženjuwułuženjomajwułuženjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwułuženywułuženawułužene
Genwułuženeho
wułuženoh2
wułuženejewułuženeho
wułuženoh2
Datwułuženemu
wułuženom2
wułuženejwułuženemu
wułuženom2
Accwułuženeho
wułuženoh2
wułuženywułuženuwułužene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wułuženymwułuženejwułuženym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwułuženajwułuženej
Genwułuženeju
Datwułuženymaj
Accwułuženejuwułuženej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wułuženymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwułuženiwułužene
Genwułuženych
Datwułuženym
Accwułuženychwułužene
Instr (z/ze)wułuženymi
Loc (wo)wułuženych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje