zakładna forma słowawikowanišćo

SgDuPl
Nomwikowanišćowikowanišćiwikowanišća
Genwikowanišćawikowanišćowwikowanišćow
Datwikowanišćuwikowanišćomajwikowanišćam
Accwikowanišćowikowanišćiwikowanišća
Instr (z/ze)wikowanišćomwikowanišćomajwikowanišćemi
Loc (wo)wikowanišćuwikowanišćomajwikowanišćach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej