zakładna forma słowaWaliz

SgDuPl
NomWalizWalizajWalizojo
GenWalizaWalizowWalizow
DatWalizejWalizomajWalizam
AccWalizaWalizowWalizow
Instr (z/ze)WalizomWalizomajWalizami
Loc (wo)WalizuWalizomajWalizach
VocWalizo11
1 wokatiw runa so nominatiwej