zakładna forma słowaručica

SgDuPl
Nomručicaručicyručicy
Genručicyručicowručicow
Datručicyručicomajručicam
Accručicuručicyručicy
Instr (z/ze)ručicuručicomajručicami
Loc (wo)ručicyručicomajručicach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej