zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponenteprincipalowo-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgprincipalowySNL/Terminologie#1 principalowy
F/Nom/Sgprincipalowa #1 principalowa
N/Nom/Sgprincipalowe  
MN/Gen/Sgprincipaloweho  
MN/Gen/Sgprincipalowoh  
F/Gen/Sgprincipaloweje  
MN/Dat/Sgprincipalowemu  
MN/Dat/Sgprincipalowom  
F/Dat/Sgprincipalowej  
Mra/Acc/Sgprincipaloweho  
Mra/Acc/Sgprincipalowoh  
Mi/Acc/Sgprincipalowy #1 principalowy
F/Acc/Sgprincipalowu  
N/Acc/Sgprincipalowe  
MN/Ins-Loc/Sgprincipalowym  
F/Ins-Loc/Sgprincipalowej  
Mr/Nom/Duprincipalowaj  
MaiFN/Nom/Duprincipalowej  
Gen/Duprincipaloweju  
Dat/Duprincipalowymaj  
Mr/Acc/Duprincipaloweju  
MaiFN/Acc/Duprincipalowej  
Ins-Loc/Duprincipalowymaj  
Mr/Nom/Plprincipalowi  
MaiFN/Nom/Plprincipalowe  
Gen/Plprincipalowych  
Dat/Plprincipalowym  
Mr/Acc/Plprincipalowych  
MaiFN/Acc/Plprincipalowe  
Ins/Plprincipalowymi  
Loc/Plprincipalowych