Suche Key: d2.pospesenska1

 flex 2   •  pospěšensk|a

Beschleunigungsvermögen SNL Subst

flex zamóženje n pospěšenja

flex 2 pospěšenska flex zamóžnosć f

Beschleunigungswert SNL Subst

flex hódnota f pospěšenja

flex 2 pospěšenska flex hódnota f

Schleudertrauma SNL Subst

flex 2 pospěšenski trawma m indekl

flex 2 pospěšenska flex 2 trawma f