zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentenajnišo-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgnajnišiSNL/Terminologie#100 najniši
F/Nom/Sgnajniša #31 najniša
N/Nom/Sgnajniše #37 najniše
MN/Gen/Sgnajnišeho #9 najnišeho
MN/Gen/Sgnajnišoh  
F/Gen/Sgnajnišeje #13 najnišeje
MN/Dat/Sgnajnišemu #6 najnišemu
MN/Dat/Sgnajnišom  
F/Dat/Sgnajnišej #22 najnišej
Mra/Acc/Sgnajnišeho #9 najnišeho
Mra/Acc/Sgnajnišoh  
Mi/Acc/Sgnajniši #100 najniši
F/Acc/Sgnajnišu #19 najnišu
N/Acc/Sgnajniše #37 najniše
MN/Ins-Loc/Sgnajnišim #18 najnišim
F/Ins-Loc/Sgnajnišej #22 najnišej
Nom/Dunajnišej #22 najnišej
Gen/Dunajnišeju  
Dat/Dunajnišimaj #1 najnišimaj
Mr/Acc/Dunajnišeju  
MaiFN/Acc/Dunajnišej #22 najnišej
Ins-Loc/Dunajnišimaj #1 najnišimaj
Mr/Nom/Plnajniši #100 najniši
MaiFN/Nom/Plnajniše #37 najniše
Gen/Plnajnišich #9 najnišich
Dat/Plnajnišim #18 najnišim
Mr/Acc/Plnajnišich #9 najnišich
MaiFN/Acc/Plnajniše #37 najniše
Ins/Plnajnišimi #4 najnišimi
Loc/Plnajnišich #9 najnišich