zakładna forma słowanajaktiwniša, najaktiwniši
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnajaktiwnišinajaktiwnišanajaktiwniše
Gennajaktiwnišeho
najaktiwnišoh1
najaktiwnišejenajaktiwnišeho
najaktiwnišoh1
Datnajaktiwnišemu
najaktiwnišom1
najaktiwnišejnajaktiwnišemu
najaktiwnišom1
Accnajaktiwnišeho
najaktiwnišoh1
najaktiwnišinajaktiwnišunajaktiwniše
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najaktiwnišimnajaktiwnišejnajaktiwnišim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnajaktiwnišej
Gennajaktiwnišeju
Datnajaktiwnišimaj
Accnajaktiwnišejunajaktiwnišej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
najaktiwnišimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnajaktiwnišinajaktiwniše
Gennajaktiwnišich
Datnajaktiwnišim
Accnajaktiwnišichnajaktiwniše
Instr (z/ze)najaktiwnišimi
Loc (wo)najaktiwnišich


komponentanajaktiwnišo-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje