zakładna forma słowaměsačna, měsačne, měsačny
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma flex 2/2 samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomměsačnyměsačnaměsačne
Genměsačneho
měsačnoh1
měsačnejeměsačneho
měsačnoh1
Datměsačnemu
měsačnom1
měsačnejměsačnemu
měsačnom1
Accměsačneho
měsačnoh1
měsačnyměsačnuměsačne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
měsačnymměsačnejměsačnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomměsačnajměsačnej
Genměsačneju
Datměsačnymaj
Accměsačnejuměsačnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
měsačnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomměsačniměsačne
Genměsačnych
Datměsačnym
Accměsačnychměsačne
Instr (z/ze)měsačnymi
Loc (wo)měsačnych


komponentaměsačno-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje