zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentelikwidowansko-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sglikwidowanski  
F/Nom/Sglikwidowanska  
N/Nom/SglikwidowanskeSNL/Terminologie#1 likwidowanske
MN/Gen/Sglikwidowanskeho  
MN/Gen/Sglikwidowanskoh  
F/Gen/Sglikwidowanskeje  
MN/Dat/Sglikwidowanskemu  
MN/Dat/Sglikwidowanskom  
F/Dat/Sglikwidowanskej  
Mra/Acc/Sglikwidowanskeho  
Mra/Acc/Sglikwidowanskoh  
Mi/Acc/Sglikwidowanski  
F/Acc/Sglikwidowansku  
N/Acc/Sglikwidowanske #1 likwidowanske
MN/Ins-Loc/Sglikwidowanskim  
F/Ins-Loc/Sglikwidowanskej  
Mr/Nom/Dulikwidowanskej  
Mr/Nom/Dulikwidowanskaj  
MaiFN/Nom/Dulikwidowanskej  
Gen/Dulikwidowanskeju  
Dat/Dulikwidowanskimaj  
Mr/Acc/Dulikwidowanskeju  
MaiFN/Acc/Dulikwidowanskej  
Ins-Loc/Dulikwidowanskimaj  
Mr/Nom/Pllikwidowanscy  
MaiFN/Nom/Pllikwidowanske #1 likwidowanske
Gen/Pllikwidowanskich  
Dat/Pllikwidowanskim  
Mr/Acc/Pllikwidowanskich  
MaiFN/Acc/Pllikwidowanske #1 likwidowanske
Ins/Pllikwidowanskimi  
Loc/Pllikwidowanskich