zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponenteewentualnostno-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgewentualnostnySNL/Terminologie 
F/Nom/Sgewentualnostna  
N/Nom/Sgewentualnostne  
MN/Gen/Sgewentualnostneho  
MN/Gen/Sgewentualnostnoh  
F/Gen/Sgewentualnostneje  
MN/Dat/Sgewentualnostnemu  
MN/Dat/Sgewentualnostnom  
F/Dat/Sgewentualnostnej  
Mra/Acc/Sgewentualnostneho  
Mra/Acc/Sgewentualnostnoh  
Mi/Acc/Sgewentualnostny  
F/Acc/Sgewentualnostnu  
N/Acc/Sgewentualnostne  
MN/Ins-Loc/Sgewentualnostnym  
F/Ins-Loc/Sgewentualnostnej  
Mr/Nom/Duewentualnostnaj  
MaiFN/Nom/Duewentualnostnej  
Gen/Duewentualnostneju  
Dat/Duewentualnostnymaj  
Mr/Acc/Duewentualnostneju  
MaiFN/Acc/Duewentualnostnej  
Ins-Loc/Duewentualnostnymaj  
Mr/Nom/Plewentualnostni  
MaiFN/Nom/Plewentualnostne  
Gen/Plewentualnostnych  
Dat/Plewentualnostnym  
Mr/Acc/Plewentualnostnych  
MaiFN/Acc/Plewentualnostne  
Ins/Plewentualnostnymi  
Loc/Plewentualnostnych