zakładna forma słowaAfghaničan

SgDuPl
NomAfghaničanAfghaničanajAfghaničenjo
GenAfghaničanaAfghaničanowAfghaničanow
DatAfghaničanejAfghaničanomajAfghaničanam
AccAfghaničanaAfghaničanowAfghaničanow
Instr (z/ze)AfghaničanomAfghaničanomajAfghaničanami
Loc (wo)AfghaničanuAfghaničanomajAfghaničanach
VocAfghaničano
Afghaničanje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej