Ł 
Hornjoserbsce akurates|a ~y f || akuratnosć ~e f Akkuratesse, Akkuratheit
  1. flex   •  akurates|a ~y f Akkuratesse, Akkuratheit
  2. flex   •  akuratnosć ~e f Akkuratesse, Akkuratheit