#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1tarnowanitar•no•wa•ni
2tarnowanjatar•no•wa•nja
3tarnowanjachtar•no•wa•njach
4tarnowanjamtar•no•wa•njam
5tarnowanjetar•no•wa•nje
6tarnowanjemitar•no•wa•nje•mi
7tarnowanjomtar•no•wa•njom
8tarnowanjomajtar•no•wa•njo•maj
9tarnowanjowtar•no•wa•njow
10tarnowanjutar•no•wa•nju