#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1sandrowasan•d•ro•wa
2sandrowajsan•d•ro•waj
3sandrowesan•d•ro•we
4sandrowehosan•d•ro•we•ho
5sandrowejsan•d•ro•wej
6sandrowejesan•d•ro•we•je
7sandrowejusan•d•ro•we•ju
8sandrowemusan•d•ro•we•mu
9sandrowisan•d•ro•wi
10sandrowo-san•d•ro•wo-
11sandrowohsan•d•ro•woh
12sandrowomsan•d•ro•wom
13sandrowusan•d•ro•wu
14sandrowysan•d•ro•wy
15sandrowychsan•d•ro•wych
16sandrowymsan•d•ro•wym
17sandrowymajsan•d•ro•wy•maj
18sandrowymisan•d•ro•wy•mi