#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1pantomimapan•to•mi•ma
2pantomimachpan•to•mi•mach
3pantomimajpan•to•mi•maj
4pantomimampan•to•mi•mam
5pantomimamipan•to•mi•ma•mi
6pantomimjepan•to•mi•mje
7pantomimojopan•to•mi•mo•jo
8pantomimomajpan•to•mi•mo•maj
9pantomimowpan•to•mi•mow
10pantomimupan•to•mi•mu
11pantomimypan•to•mi•my