#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1oposumopo•sum
2oposumaopo•su•ma
3oposumachopo•su•mach
4oposumajopo•su•maj
5oposumamopo•su•mam
6oposumamiopo•su•ma•mi
7oposumejopo•su•mej
8oposumjeopo•su•mje
9oposumoopo•su•mo
10oposumomopo•su•mom
11oposumomajopo•su•mo•maj
12oposumowopo•su•mow
13oposumyopo•su•my